ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Είστε εδώ  : Αρχική
Αρχική | Εκτύπωση |


ΕΣΠΑ 2007-2013 (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013). Το γραφείο μας με μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο στην έρευνα, μελέτη, σχεδιασμό και προγραμματισμό επενδυτικών σχεδίων (business plans) προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή ιδιώτες να καταθέσουν φάκελο υποβολής στα Επιδοτούμενα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ιστοσελίδα μας http://www.epidotiseis.gr αποτελεί ένα από τα σημεία ενημέρωσης της αγοράς σε Ευρωπαϊκά Θέματα, στα Προγράμματα της Ε.Ε. και τις Κοινοτικές Χρηματοδοτήσεις. Εάν επιθυμείτε να μάθετε κατά πόσον είστε επιλέξιμοι ή να πληροφορηθείτε για τα διαθέσιμα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κλάδο σας, επιλέξτε την  εγγραφή στο newsletter της επιχείρησης  ή/και την  φόρμα υποβολής για να λαμβάνετε και εσείς το ενημερωτικό μας δελτίο. 

 Προγράμματα ανοιχτά  για υποβολή αίτησης επιδότησης:

 

apply_f2.png - 1.32 Kb11/02/2016 Πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Μπορούν να συμμετέχουν

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

1.Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
2.Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Επιδοτούνται με ποσό 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016.

Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016. 

 Περισσότερα...

 
apply_f2.png - 1.32 Kb
11/02/2016 Πρόγραμμα "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"

 

Μπορούν να συμμετέχουν

1. Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

2. Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις

3. Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

 

Επιδοτούνται με ποσό 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ

 

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 

Σε επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.05.2016.

 

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

 
 
 
 
apply_f2.png - 1.32 Kb
11/02/2016 Πρόγραμμα "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"
 
 
Μπορούν να συμμετέχουν

---Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
---Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Επιδοτούνται με
έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών ορίζεται η 08/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία 27/04/2016.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 
 
 
apply_f2.png - 1.32 Kb
11/02/2016 Πρόγραμμα "ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"
  
 Στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

 

Μπορούν να συμμετέχουν 

1.Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
2.Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Επιδοτούνται με ποσό από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016.

 
 
 
 

apply_f2.png - 1.32 Kb

Ξεκίνησαν δυο προγράμματα για επιχειρήσεις από τον ΟΑΕΔ. Κατάσταση Προγράμματος: Υποβολή αιτήσεων 23/11/2015 έως 7/12/2015 και από 8/12/2015 εως 22/12/2015 αναλόγως την περιφέρεια. 

 Περισσότερα...

 

apply_f2.png - 1.32 Kb

''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ''.

Κίνητρα στους πολίτες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας τους. Ξεκίνησε η διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και η υποβολή των αιτήσεων. Για να μεταφερθείτε στο επίσημο site του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, πατήστε εδώ. Θα χρειαστεί να διαλέξετε ενεργειακό ελεγκτή από το επίσημο μητρώο του Υπουργείου πατώντας εδώ. Ανακοινώθηκε τροποποίηση του προγράμματος - Ανανεωμένο αρχείο 12/03/2012. Κατάσταση Προγράμματος: Υποβολή αιτήσεων.

apply_f2.png - 1.32 Kb

''ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ''.

Αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) (ή 5KWp στα νησιά) στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Η ενέργεια που παράγεται πωλείται στη ΔΕΗ σε συγκεκριμένη σταθερή τιμή για 25 χρόνια.  Κατάσταση Προγράμματος: Υποβολή αιτήσεων καταληκτική ημερομηνία 31/12/2019.

 

 

Προγράμματα σε αναμονή  για υποβολή αίτησης επιδότησης:


  

 

apply_f2.png - 1.32 Kb

''ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI-MOBILE 2012''

Η δράση digi mobile αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και tablet-pc. Στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού, εστίασης, χονδρικού εμπορίου, υγείας, ψυχαγωγίας, περιβάλλοντος, μεταφορών και μεταφορικών δραστηριοτήτων (logistics), υπηρεσιών γενικότερα, καθώς και πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω smartphonesΚατάσταση: Αναμονή μόνο για νομό Αττικής. Τελευταία ενημέρωση: 28/03/2012).

apply_f2.png - 1.32 Kb

 Ο Ο.Α.Ε.Δ. καλεί τους άνεργους νέους ηλικίας 22-64 ετών που ανοίγουν νέα επιχείρηση, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος '' ΝΕΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64 ΕΤΟΥΣ 2009'' Β΄ΚΥΚΛΟΣ. Πρόκειται για νέες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας στην Εφορία μετά την 01/10/2009. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα την περίληψη Πρόσκλησης Προγράμματος Τελευταία ημέρα υποβολής 24/08/2010 Κατάσταση:  Αναμένεται Γ' ΚΥΚΛΟΣ εντός του 2015.

 

 

 Προγράμματα παλαιότερα σε εξέλιξη:

apply_f2.png - 1.32 Kb ''Γιατροί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, μηχανικοί, οδοντίατροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές, γεωτεχνικοί'' (01/09/2009).   ΕΛΗΞΕ 30/11/2009.

-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (08/04/2010),  την διευκρίνηση για τις τροποποιήσεις δαπανών σε σχέση με τις αρχικές προσφορές που υποβλήθηκαν (21/05/2010) και την διευκρίνηση για τις απορριπτικές αποφάσεις .(11/06/2010) Η διαδικασία των ενστάσεων ξεκίνησε στις 30/06/2010 και θα διαρκέσει 15 ημέρες από τότε (Ημ.δημοσ.22/06/2010). Νέα ανακοίνωση σχετικά με την περίοδο ενστάσεων και για τις επενδυτικές προτάσεις που ήδη έχουν εγκριθεί, έναρξη 12/07/2010 για 15 ημερολογιακές ημέρες (10/07/2010). Κατάσταση: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα

apply_f2.png - 1.32 Kb

''ΠΕΠ 2009 - Επιχειρήσεις στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, παροχής υπηρεσιών και τουρισμού 2009''. 

''Προκήρυξη Προγράμματος επιδότησης για επιχειρήσεις  με αρχική έναρξη πριν την 01/01/2007 στους τομείς ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ'' (01/09/2009).  ΕΛΗΞΕ 18/12/2009 

-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και τις βαθμολογίες ανά περιφέρεια. Από την προκήρυξη αυτή ενισχύονται περίπου 7.400 επιχειρήσεις.(18/06/2010).Η διαδικασία των ενστάσεων ξεκίνησε στις 05/07/2010 και θα διαρκέσει 15 ημέρες από τότε δηλαδή περίπου εώς και τις 19-20/07/2010. Πιθανή ημερομηνία για τα αποτελέσματα των ενστάσεων, τέλη Σεπτεμβρίου 2010. (04/07/2010). Κατάσταση: Υλοποίηση Ενταγμένων Έργων 

apply_f2.png - 1.32 Kb

''Ενίσχυση νέων επιχειρήσεων  ΕΟΜΜΕΧ και ΕΦΕΠΑΕ 2009''.

''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ- ΕΟΜΜΕΧ 2009'' ΚΑΙ ''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΕΟΜΜΕΧ 2009''.ΕΛΗΞΕ 16/11/2009.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (01/07/2010). Κατάσταση: Υλοποίηση Ενταγμένων Έργων 

apply_f2.png - 1.32 Kb

''ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2010''. 

Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο ενισχύει υπάρχουσες και νέες μεταποιητικές επιχειρήσεις. Πατήστε εδώ για την περίληψη του προγράμματος και εδώ για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις (ΚΑΔ 2008) για το πρόγραμμα. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 29/07/2010 έως 12/01/2011. ΕΛΗΞΕ 12/01/2011. Κατάσταση: Υλοποίηση Ενταγμένων Έργων

-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (15/07/2011). 

apply_f2.png - 1.32 Kb

''Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων 2011 ''. 

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει  από 10/03/2011 έως και 24/05/2011. Σχετικά αρχεία παρακάτω: Περίληψη Προκήρυξης (PDF - 249,44 Kb) Οδηγός Προγράμματος (PDF - 1,26 Mb) Περίληψη Οδηγού (PDF - 203,06 Kb)  (10/03/2010). Κατάσταση: Υλοποίηση Ενταγμένων Έργων

-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (09/09/2011)

apply_f2.png - 1.32 Kb

''ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ 2010 ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ''. 

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει  από 21/06/2010 έως και 22/11/2010  ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (21/06/2010). ΕΛΗΞΕ 22/11/2010. Κατάσταση: Υλοποίηση Ενταγμένων Έργων

apply_f2.png - 1.32 Kb

Πατήστε εδώ για την περίληψη  του Προγράμματος για τουριστικές επιχειρήσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει  από 20/12/2010 έως και 31/03/2011. Κατεβάστε τον οδηγό ''Πράσινης κατανάλωσης'' και δείτε στην σελίδα 67 το παράδειγμα της αλλαγής των γραφείων της Greenpeace. Επίσης διαβάστε πατώντας στο παρακάτω link, πληροφορίες για την ''ενεργειακή επανάσταση'' από το site της Greenpeace. Υπολογίστε πόσο σας συμφέρει η εξοικονόμηση ενέργειας αναλυτικά. (20/12/2010)ΕΛΗΞΕ 31/03/2011. Κατάσταση: Υλοποίηση Ενταγμένων Έργων

apply_f2.png - 1.32 Kb

''ΝΕΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2011''.

Δείτε τον ''Οδηγό Προγράμματος'' και την ''Περίληψη Προγράμματος''. Επίσης τις ''ΣΥΧΝΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ'' του προγράμματος. Η υποβολή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει 15/07/2011. (λήξη 30/09/2011 -ΕΛΗΞΕ 01/11/2011).Κατάσταση: Υλοποίηση Ενταγμένων Έργων

  

apply_f2.png - 1.32 Kb

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2012

Επιδότηση για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις έως και 20.000 ευρώ. Για ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και 35.000 ευρώ. Δείτε την πρόσκληση από το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013''. Διακρίνεται σε δύο δράσεις.

---Η Δράση 1 αφορά επιχειρήσεις με έναρξη μετά την 01/01/2011. Πατήστε εδώ ''ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ'' για τις επιχειρήσεις με δικαίωμα υποβολής αίτησης επιδότησης και

---Η Δράση 2 αφορά επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 01/01/2011 και απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω. 

Πατήστε εδώ ''ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ''.--ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 1 ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 2.(25/11/2011)(ΛΗΞΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ 17/02/2012)Κατάσταση: Υλοποίηση Ενταγμένων Έργωνapply_f2.png - 1.32 Kb''ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2011''.
Δείτε τον ''Οδηγό Προγράμματος'' και την ''Περίληψη Προγράμματος''. Η υποβολή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει 15/09/2011. (ΛΗΞΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31/01/2012). Κατάσταση: Αναμονή Αποτελεσμάτων
 
apply_f2.png - 1.32 KbΟ Ο.Α.Ε.Δ. καλεί τις άνεργες γυναίκες ηλικίας 22-64 ετών που ανοίγουν νέα επιχείρηση, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ''ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64''. Πρόκειται για νέες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας στην Εφορία μετά την 31/03/2010. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα την περίληψη Πρόσκλησης Προγράμματος. ΛΗΞΗ 14/12/2010 . Για τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας το πρόγραμμα παραμένει ανοικτό (24/11/2011). ΛΗΞΗ 31/12/2011.
 
apply_f2.png - 1.32 Kb
''Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών 2012''.
Δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα έως 18/05/2012. Πατήστε εδώ για την προκήρυξη του Προγράμματος . Κατάσταση: Αναμονή Αποτελεσμάτων
 
 
 
apply_f2.png - 1.32 Kb''ΜΕΤΡΟ 123Α ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2011''.
Δείτε την ''Πρόσκληση'' του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και την ''Περίληψη Προγράμματος''. Αφορά επιχειρήσεις με σκοπό την μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προιόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών-πουλερικών, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιολάδου/ελαιόλαδο, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Η υποβολή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει 07/10/2011. 
 
 
 
  ΕΣΠΑ 2013 - ΠΕΠ 2013. 
Εκδόθηκε 14/01/2013 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Α.Υ.Μ.Δ το Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ"
Το Πρόγραμμα αφορά νέες, υπό σύσταση (μελλοντικές) και υφιστάμενες επιχειρήσεις, και η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 25/02/2013 έως 25/04/2013. 

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού, 

από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για τη θ.ενότητα «Μεταποίηση»

από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για τη θ.ενότητα «Τουρισμός»  και 

από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ για τη θ.ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες».

Περισσότερα... 

 

  ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2013. 

Εκδόθηκε 18/01/2013 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Α.Υ.Μ.Δ η Προκήρυξη της Δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επ.Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων». (Πατήστε εδώ για την πλήρη προκήρυξη) ή (Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος)Το πρόγραμμα θα επιδοτεί 100% τις μελλοντικές δαπάνες των νέων επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν ή που έχουν ήδη ιδρυθεί από την 01/09/2012 και μετά.

Περιλαμβάνει δύο υποδράσεις: 

Υποδράση 1: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για άνεργες γυναίκες 18-35 ετών.

Υποδράση 2: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για άνεργες γυναίκες 36-64 ετών.

Τομείς ενδιαφέροντος: Υπηρεσίες – Εμπόριο, Βιομηχανία – Μεταποίηση, Τουρισμός, Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες, Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία.

Επιλέξιμες δαπάνες: Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.), ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία, ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 1/3/2013 και η καταληκτική η 29/3/2013. Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες της Ελλάδος και όχι τις 13, δηλαδή: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος. (Συχνές ερωτήσεις 22/03/2013).

  

 
 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν Επιδοτήσεις Προγραμμάτων όπως η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, η Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) εμπορίου και παροχής υπηρεσιών. Επιδοτήσεις για μεταποιητικές, αγροτικές, τουριστικές επιχειρήσεις, άνεργους , ΑΜΕΑ, τρίτεκνους, Έλληνες ΡΟΜ και άλλες ειδικές κατηγορίες πληθυσμού. Διάφορες υποψήφιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν σε Επιδοτούμενα Προγράμματα και να χρηματοδοτηθούν για εκσυχρονισμό των ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων αλλά και για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Το γραφείο μας στοχεύει, στην παροχή αποδοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας για όλες τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που χρειάζονται προκειμένου να επιδοτηθεί ο ενδιαφερόμενος. Από την αρχική αίτηση επιδότησης μέχρι και την εκταμίευση αυτής. Γεωγραφικά το γραφείο μας δραστηριοποιείται κυρίως στο νησί της Ρόδου αλλά  επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα όπου τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία έντονη ζήτηση για τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Η φιλοσοφία του γραφείου «ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ.ΜΙΧΑΗΛ» όσον αφορά τη δική του εσωτερική οργάνωση και λειτουργία αλλά και των εργασιών που παρέχει στους πελάτες του είναι «η ουσιαστική εργασία για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος».

Εργαζόμαστε με μέθοδο, εγκυρότητα, εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα μόνο εφόσον ακούσουμε προσεκτικά τον πελάτη μας και αφού καθιερώσουμε από κοινού μαζί του την προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη.


 

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

 

ΤΗΛ/ΦΑΞ.:+30 2241036311,

:   +30 6938-93-92-99,

Εmail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 05 Απρίλιος 2017 13:48
 

Αναζήτηση στο site

Chat

We have 25 guests online

Ειδησεις

Newsroom | naftemporiki.gr
Newsroom | naftemporiki.gr
naftemporiki.gr
  • Nielsen: Αύξηση 8,8% στις πωλήσεις του λιανεμπορίου το Πάσχα
    Θετική τάση +8,8% παρουσίασαν οι συνολικές πωλήσεις σε αξία, που πραγματοποιήθηκαν από την αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου (καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τ.μ., σε Ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη» την εβδομάδα πριν το Πάσχα (22-28 Απριλίου) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
  • Υπ. Γεωργίας: Θετική η διάθεση της Κίνας προς τα ελληνικά προϊόντα
    Τη θετική διάθεση από την κινεζική πλευρά για μία σειρά θεμάτων που αφορούν τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, διαπίστωσε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ολυμπία Τελιγιορίδου, κατά την επίσκεψή της στην Κίνα.
  • Μήνυση Λαφαζάνη κατά Τσίπρα, Δημητρίου, Γεροβασίλη και ΓΑΔΑ
    Μήνυση για «τις πολιτικές διώξεις σε βάρος του και σε βάρος στελεχών της ΛΑ.Ε και του κινήματος κατά των πλειστηριασμών» καταθέτει την Πέμπτη στις 11:00 πμ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ο Παν. Λαφαζάνης κατά του Αλ. Τσίπρα, της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κ. Ξένης Δημητρίου, της Υπ. Δημοσίας Τάξης Όλγας Γεροβασίλη και της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών.